OKR-mallin avulla reagoimme nopeasti muutoksiin

Heta Kärki
Heta Kärki
8.4.2024

Joo Group

Tahdomme, että asukkaalla on Joo Kodissa ja Joo-yhteisössä hyvä ja huoleton olo. Yhtä tärkeänä pidämme, että meillä joolaisilla on hyvä olla.

Nämä perustarkoitukset pysyvät, vaikka maailma muuten muuttuukin. Ne myös tukevat toisiaan: kun meillä on hyvä olla, se näkyy ykkösluokan tekemisenä asukkaille joka päivä, ja toisaalta asukkaiden auttaminen on tärkeä hyvän olomme lähde.

Seitsenvuotiaan yrityksemme kasvuvauhti on ollut nopea. Kun itse aloitin työni täällä kolme vuotta sitten, oli meitä työntekijöitä 13. Vuoden 2023 lopulla meitä oli 84. Jo pelkästään kasvanut henkilöstö loi tarpeen uudenlaiselle tavalle toteuttaa tarkoitustamme arvojemme mukaisesti.

Millainen muutos on tärkeää juuri nyt?

Keväällä 2023 aloimme ohjata työtämme OKR-mallin avulla. OKR tulee sanoista Objectives (tavoitteet) ja Key Results (avaintulokset). Se on tapa suunnitella ja saada aikaan strategian mukaista muutosta. Mallin avulla määrittelemme, millainen muutos on juuri nyt meille tärkeintä. Olemme jakaneet vuotemme kolmeen samanpituiseen toteutusjaksoon. Tavoitteet ja avaintulokset elävät aina yhden toteutusjakson, jonka aikana edistämme ja seuraamme niitä aktiivisesti.

Olennaista OKR-mallissa on, että kehittäminen koskee ihan jokaista joolaista. Meillä esihenkilöt eivät jaa tavoitteita, vaan ne syntyvät yhteisen dialogin pohjalta. Jokainen saa myös vaikuttaa tapoihin, joilla tavoitteisiin päästään.

Yhteen hiileen puhaltamista

Vuoden aikana pääsin mukaan lukuisiin eri tiimien OKR-työpajoihin, joissa tavoitteita työstettiin. Aina tavoitteiden luominen, saati niiden edistäminen, ei ollut helppoa, mutta aina me opimme. OKR-mallin hyödyt ovat selkeät ja jo nyt nähtävissä: Kaikki joolaiset puhaltavat uudella asenteella yhteen hiileen yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Ihmisille on selkeää, mikä omassa työssä on juuri nyt kaikista tärkeintä. Kun mittaamme edistymistämme viikkotasolla, saavutamme tavoitteemme tehokkaasti.

Vuonna 2023 loimme itsellemme toimintamallin, jonka arvo on erityisen tärkeä epävarmoina aikoina. Tämä Joo reagoi nopeasti muutoksiin.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Joo Groupin vuosikertomuksessa 2023. Lue täältä, millaisia tavoitteita olemme vuoden aikana saavuttaneet.