Otamme käyttöön whistleblowing-kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen

Antti Niskanen
Antti Niskanen
22.6.2022

Otamme Asuntoyhtymässä käyttöön nimettömän kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamista varten. Arvomme ovat meille tärkeitä, ja uusi EU:n whistleblower-direktiiviin perustuva sähköinen ilmoituskanava on yksi tärkeä tapa seurata niiden toteutumista.

Ensisijaisesti rohkaisemme henkilöstöämme, asukkaitamme ja kumppaneitamme ottamaan heitä askarruttavat ja huolettavat asiat puheeksi suoraan. Olemme aina valmiita kuuntelemaan palautetta, ehdotuksia ja huolia niin toisiltamme kuin muiltakin.

Kuitenkin myös nimettömällä, luottamuksellisella kanavalla on oma tärkeä roolinsa. Kuka tahansa, joka havaitsee laitonta tai arvojemme vastaista toimintaa, voi jättää ilmoituksen whistleblowing-kanavaan.

Yksityiskohtaisemmat tiedot uudesta kanavasta ja linkin itse kanavaan löydät täältä.

Pyrimme aina toimimaan arvojemme mukaisesti ja toivomme, että kaikki poikkeamat niistä nostetaan esiin sopivaa reittiä pitkin; olkoon se rakentava palaute kasvokkain, ongelmatilanteen selvittäminen asiakaspalvelun kautta tai vakavamman huolen ilmoittaminen ilmoituskanavassamme.

Huolehditaan yhdessä arvoistamme!