Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvomme:

Kunnioitus

Jokaisella työntekijällä on vapaus tehdä työnsä omalla tavallaan, yhteisiä toimintatapoja kunnioittaen. Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Pidämme lupaukset ja pyrimme aina olemaan luottamuksen arvoisia. Kohtaamme jokaisen ystävällisesti, tasa-arvoisesti ja reilusti. Siitä syntyy myös Joo-palveluasenne – aito halu luoda huolettomuutta asukkaidemme elämään.

Yksinkertaisuus

Luomme asiakkaillemme ja kumppaneillemme helppokäyttöisiä palveluita. Emme mutkista asioita turhaan. Yritämme aina hahmottaa kokonaisuuden ja keskittyä olennaiseen.

Kestävyys

Oman elämän kestävyys: Teemme töitä intohimolla ja sopivan määrän. Keskitymme löytämään hyvän työn ja vapaa-ajan tasapainon.

Kestävä rakennuttaminen ja kiinteistönhallinta: Kehitämme toimintaa ekologisen kestävyyden periaatteiden mukaiseksi. Kehitämme pitkäikäisiä, toimivia ja haluttuja kiinteistöjä.

Kestävä elämä Joo Kodissa: Vahvistamme asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä. Teemme jätteen vähentämisestä, kierrättämisestä, liikkumisesta ja muista ekologisen elämän palasista helppoa asukkaillemme.

Jatkuva kehittyminen ja kehittäminen

Jatkuva kehittyminen: Otamme vastuuta oman osaamisemme kehittämisestä. Pyydämme rohkeasti palautetta työstämme ja annamme sitä myös toisille.

Jatkuva kehittäminen: Joo Group on elämisen edelläkävijä. Kokeilemme koko ajan uusia asioita ja kehitämme ratkaisuja, jotka palvelevat meitä, asiakkaitamme ja yhteiskuntaa myös vuosikymmenien päästä.