Laskimme hiilijalanjälkemme, mutta mitä sitten?

Antti Niskanen
Antti Niskanen
31.1.2023

Joo Group: laskimme hiilijalanjälkemme

Olemme saaneet Joo Groupin ensimmäisen hiilijalanjäljen laskennan valmiiksi yhteistyössä Granlund Oy:n kanssa. Laskenta kohdistuu vuoden 2021 toimintaamme, ja se sisältää rakennushankkeiden, kiinteistöjen energiankäytön ja muun ylläpidon, ja melkeinpä kaikkien muidenkin tekemistemme päästöt. Laskennan lähtökohtiin ja tuloksiin voit tutustua tässä laskentaraportissa.

Vuonna 2021 kokonaispäästömme olivat 5 095 tonnia CO₂-ekv. Vertailun vuoksi Tilastokeskuksen julkaisussa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat samana vuonna 48,9 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Joo Groupin päästöt vastaavat erilaisissa laskureissa samaa päästömäärää kuin esimerkiksi 495 suomalaisen vuotuiset hiilidioksidipäästöt.

Tuloksissamme huomio kiinnittyy uusien rakennushankkeiden suureen osuuteen. 2950 tonnia, eli 58 prosenttia, aiheutui vuoden aikana valmistuneista kuudesta rakennushankkeestamme. 1469 tonnia, eli 29 prosenttia, koostui valmiin kiinteistökannan energiankäytöstä ja loput 13 prosenttia jätehuollosta, vedenkäytöstä, liikkumisesta sekä erilaisista hankinnoista.

Mitä tuloksista pitäisi ajatella? Oikeastaan on aika vaikea lopulta sanoa, ovatko nämä päästöt paljon vai vähän. Laskennassa tehdään aina erilaisia oletuksia ja arvioita, ja vertailu muihin laskelmiin voi olla vaikeaa. Jotta tilanne selkiytyisi, emme edes yritä pohtia sitä, onko tulos ”hyvä” vai ”huono”. Kaikista pahinta kai olisi, jos se olisi mielestämme hyvä, ja sitten vain antaisimme asian olla. Riippumatta siitä, mikä tulos on, päästövähennysten on jatkuttava.

Tulosten tärkein anti onkin toimia meille lähtötasona, jonka avulla pystymme tulevaisuudessa mittaamaan tekemämme työn konkreettisia vaikutuksia.

Joo Group laskimme hiilijalanjälkemme 2

Uudiskohteisiin LEED-ympäristösertifikaatteja

Energia-asioissa otamme jatkuvasti askelia kohti parempaa. Joistakin niistä voi lukea aiemmasta julkaisustamme, ja jatkamme kirjoitusten sarjaa talven ja kevään mittaan.

Uutta rakennutamme paljon. Vuonna 2022 kohteita valmistui viitisentoista, ja saman verran lisää valmistuu tänä vuonna. Uudisrakentamisen päästöjen vähentäminen ei tunnetusti ole aivan helppoa, ja meilläkin siinä opittavaa riittää.

Tavoittelemme suunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissamme LEED Platinum -ympäristösertifikaattia, joka auttaa meitä huomioimaan monia energia-, ympäristö- ja viihtyvyysnäkökohtia aiempaakin paremmin. Lisäksi kartoitamme vähähiilisen rakentamisen mahdollisuuksia myös varsinaisten LEED-kriteerien ulkopuolelta. Mainituissa LEED-hankkeissa esimerkiksi käytämme mahdollisuuksien mukaan vähähiilistä betonia, jossa osa hiili-intensiivisestä sementistä on korvattu teräksen valmistuksessa sivutuotteena syntyvällä masuunikuonalla.

Tuntuu, että kirjoitus on vasta päässyt alkuun, mutta taitaa olla hyvä aika jo lopettaa. Kuten sanottu, aiheeseen palataan myöhemmissä kirjoituksissa. Paljon tehtävää riittää, mutta olen iloinen, että olemme hyvässä vauhdissa. Ensimmäinen päästölaskentakin on takana päin, ja vuoden 2022 laskenta alkaa tuota pikaa!

Kuten kaikista vuosista, myös vuodesta 2023 tulee täällä Joo:lla varmasti vilkas. Tilaa siis uutiskirjeemme, niin saat päivitykset ympäristötyöstämme ja muistakin liikkeistämme varmasti talteen!