Tuore tutkimus: työtyytyväisyys Asuntoyhtymällä huippuluokkaa

Johanna Mattsson
Johanna Mattsson
28.4.2022

Tuoreen henkilöstötutkimuksen mukaan Asuntoyhtymä on työnantajana alansa ehdotonta kärkeä. Yrityksen vahvuuksia ovat tasa-arvoinen kohtelu, henkilöstön arvostus, johdon lähestyttävyys ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Valtaosa työntekijöistä suosittelisi Asuntoyhtymää työpaikkana muille.

Tutkimusyhtiö Innolink kartoitti helmi-maaliskuussa 2022 Asuntoyhtymän henkilöstön tyytyväisyyttä sähköpostitutkimuksella, johon kutsuttiin osallistumaan kaikki yrityksen työntekijät.

Tuloksista selvisi, että työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla.

Avoimessa palautteessa Asuntoyhtymää kuvattiin elämän parhaana työpaikkana sekä työyhteisönä, jossa on loistava yhteishenki ja hyvä tekemisen meininki. Yritys pärjäsi erityisen hyvin kysymyksissä henkilöstön oikeudenmukaisesta kohtelusta ja arvostuksesta, johdon helposta lähestyttävyydestä, sitoutumisesta Asuntoyhtymän tavoitteisiin sekä vapaudesta tehdä työtä itsenäisesti ja omalla tavallaan. Lähes kaikki vastanneet kertoivat haluavansa työskennellä yrityksessä vielä pitkään. Asuntoyhtymän toimitusjohtaja Jaakko Niskanen uskoo, että työntekijöiden tyytyväisyys kumpuaa työstä nauttimisesta ja innostavasta ilmapiiristä.

”Meillä on jo lähes 50 työntekijää, sillä haluamme tuottaa palvelumme ulkoistamisen sijaan itse. Muistutan aina kasvavalle työporukallemme, että on erityisen tärkeää muistaa nauttia arjesta ja elämästä kokonaisuutena. Meidän työpaikallamme on erityinen Joo-ilmapiiri, ja haluamme pitää siitä kiinni!” Niskanen sanoo.

Asuntoyhtymä henkilöstö

Toimialansa kirkkaasti suositeltavin työpaikka

Työntekijät antoivat Asuntoyhtymälle eNPS-suositteluarvosanan 94, joka on tuloksena harvinaislaatuisen hyvä. Lukuna -100 ja 100 välillä ilmoitettava eNPS-arvosana kertoo, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat yritystä työpaikkana muille. Jos tulos on miinuksella, kriitikoita on enemmän kuin suosittelijoita. Positiivinen tulos kertoo suosittelijoiden olevan enemmistössä.

Innolinkin vertailutietokannassa eri alojen yritysten eNPS-keskiarvo on 13. Asuntoyhtymän huipputulos on omalla toimialallaan tietokannan ylivoimaisesti paras, ja kaikkien toimialojen vertailussa se kuuluu parhaaseen prosenttiin.

Yhteiset arvot on sisäistetty vahvasti

Asuntoyhtymän arvot ovat kunnioitus, yksinkertaisuus, kestävyys sekä jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Valtaosa työntekijöistä oli sitä mieltä, että arvot näkyvät yrityksen toiminnassa erittäin hyvin tai hyvin. Parhaiten tekemistä ohjaavat kunnioitus ja jatkuva kehittäminen.

”Asuntoyhtymällä jokainen työntekijä on arvokas ja saa olla oma itsensä. Koko työporukka kokee vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja kaikista pidetään huolta. Huolenpito näkyy välittämisenä; työntekijöitä huomioidaan, kuunnellaan ja kannustetaan, ja oman hyvinvoinnin tärkeyttä painotetaan jatkuvasti”, vuokraustoiminnan johtaja Johanna Mattsson kuvailee arvojen toteutumista käytännössä.

Nopeasti kasvavassa ja muuttuvassa työpaikassa työntekijöiltä riitti myös ymmärrystä tilanteisiin, joissa arvot ovat vielä osin tavoitteen tasolla. ”Nämä ovat mielestäni aidot arvot ja sellaiset, joihin pyritään”, eräs vastaajista kirjoitti.

Kehitysehdotukset vievät Asuntoyhtymää eteenpäin

Tutkimuksessa kysyttiin myös työntekijöiden kehitysehdotuksia, joiden avulla Asuntoyhtymä voisi olla työpaikkana vieläkin parempi. Ideoissa painottuivat yhteinen tekeminen ja onnistumisten juhlinta sekä päivittäistä asioista toimintatapojen selkiyttäminen ja työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen esimerkiksi työnajan seurannan avulla.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 35 työntekijää, ja vastausprosentti oli 92.